SEMPOZYUM KATILIM ÜCRETLERİ

 1. Sempozyum katılım bedeli şu şekilde belirlenmiştir:
  a. Öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç. Dr., Dr. Öğr. Üyesi) için 300 TL’dir. 
  b. Araştırma görevlisi, öğretmen ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 150 TL’dir.
  c. Poster sunum katılım bedeli 200 TL’dir.
  d. Kayıtlı dinleyici ücreti 150 TL’dir (Katılım belgesi, yaka kartı, çanta ve oturumlar arasında yapılan ikramları kapsamaktadır). 
  e. Yurt dışı katılımcılardan ve bildiri sunumu yapacak olan lisans öğrencilerinden herhangi bir ücret alınmayacaktır.
 2. Sempozyum katılım ücreti birinci yazardan talep edilmektedir; katılımları durumunda diğer yazarlar için yukarıda belirtilen katılım ücretleri geçerlidir.
 3. Her bir katılımcı tek yazarlı olarak en fazla iki bildiri ile ortak yazarlı olarak ise en fazla üç bildiri ile sempozyuma katılabilir.
 4. Çok yazarlı bildirilerde sorumlu yazar diğer yazarların katılım belgesini alabilir. 
 5. Sempozyum katılım bedeli; yaka kartı, katılım belgesi, sempozyum çantası, gezi programı, oturumlar arası ikramlar, gala yemeği, sunulan bildirilerin kitap olarak basılması, sunulan bildirilerin dergilerde ücretsiz olarak yayımlanması hizmetlerini kapsamaktadır.