ONUR KURULU

Prof. Dr. Ziya SELÇUK Milli Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Mustafa SAFRAN MEB Bakan Yardımcısı / Tarih Eğitimcileri Birliği Derneği Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL Kastamonu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Refik TURAN Türk Tarih Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı
Prof. Dr. Uğur ÜNAL Devlet Arşivleri Başkanı
Prof. Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Dekanı
Prof. Dr. Bahri ATA MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı